14-15 September 2023
Instytut Fizyki PAN
Europe/Warsaw timezone

Zapraszamy na warsztaty inaugurujące działalność Sieci Centrów Doskonałości XFEL, które odbędą się w dniach 14-15.09.2023 w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną najnowsze prace naukowe prowadzone z użyciem rentgenowskich laserów na swobodnych elektronach – XFEL.

Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach (ang. EuXFEL) jest jednym z największych projektów naukowych realizowanych obecnie na świecie, a samo urządzenie jest zaliczane do kluczowej aparatury badawczej Europy. Unikatowe możliwości badawcze EuXFEL przyciągają najlepszych naukowców z całego świata i sprzyjają realizacji ambitnych wyzwań naukowych. Badania prowadzone w EuXFEL przyczyniają się do znaczącego poszerzenia naszej wiedzy w wielu dyscyplinach nauki (m.in. w medycynie, farmakologii, chemii, materiałoznawstwie, nanotechnologii, energetyce i elektronice) i powstania nowych technologii wpływających na nasze codzienne życie. W trakcie warsztatów światowej klasy eksperci przedstawią przykładowe badania z użyciem XFEL w zakresie: biologii strukturalnej, chemii - tzw. „filmy molekularne”, badań materiałowych w wysokich ciśnieniach i temperaturze, magnetyzmu i układów silnie skorelowanych oraz badań aplikacyjnych. Wśród zaplanowanych wykładów znajdują się również prezentacje polskich naukowców wykorzystujących w swojej pracy naukowej źródła XFEL.

Obok ciekawych prezentacji naukowych, warsztaty będą okazją do poznania założeń i dyskusji nt. nowego programu, którego celem jest przygotowanie polskiej kadry naukowej do pełnego wykorzystania nowych możliwości badawczych oferowanych przez XFEL. W ramach niedawno przyznanego grantu Ministerstwa Edukacji i Nauki zaplanowane zostały środki finansowe na (bezpośrednie) wsparcie polskich naukowców w przygotowaniu wysokiej jakości projektów naukowych i uzyskaniu czasu pomiarowego w EuXFEL. Program obejmuje następujące działania:

  • szkolenia w zakresie podstawowej wiedzy o zastosowaniach XFEL i używanych technik badawczych, w tym kilkumiesięczne staże dla młodych pracowników naukowych w instytucjach biorących udział w badaniach z użyciem XFEL oraz wykład nt. XFEL dla studentów II stopnia i doktorantów;

  • finansowanie udziału polskich naukowców w konferencjach i warsztatach o tematyce dot. badań z użyciem XFEL;

  • pomoc w nawiązaniu lub poszerzeniu kontaktów naukowych z pracownikami EuXFEL i/lub grupami badawczymi realizującymi podobne badania w Polsce i na świecie;

  • pomoc w przygotowaniu projektów badawczych w konkursach o czas pomiarowy na źródłach XFEL, także poprzez wykonanie badań pilotażowych i komplementarnych.

Program realizowany jest przez Sieć Centrów Doskonałości w zakresie badań z użyciem XFEL (CD XFEL), którą tworzą unikatowe laboratoria badawcze zapewniające pomoc ekspercką ze strony doświadczonych użytkowników XFEL oraz dostęp do stosownej infrastruktury naukowej. Centra skupiają naukowców posiadających duże doświadczenie w badaniach z wykorzystaniem XFEL, których wiedza i zaangażowanie stanowi wsparcie dla nowych polskich użytkowników tej infrastruktury.

 

Mamy nadzieję, że nasz program, na którego inaugurację zapraszamy, będzie istotnym krokiem mającym na celu przełamanie zasadniczej bariery dostępu polskiego środowiska naukowego do innowacyjnej infrastruktury badawczej jaką jest EuXFEL.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

Ryszard Sobierajski, Instytut Fizyki PAN

Starts
Ends
Europe/Warsaw
Instytut Fizyki PAN
Main Auditorium
Al. Lotników 32/46, Warszawa, Polska
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×