Warsztaty z transfer learningu w NLP (EuroCC)

Monday, 27 September 2021 - 10:00
https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/eurocc

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
27 Sep 2021
AM
10:00 Wprowadzenie - Pawel Przewlocki (NCBJ)   ()
10:20 Ćwiczenia z tokenizacji - Pawel Przewlocki (NCBJ)   ()
10:50 Ładowanie i używanie modeli - Pawel Przewlocki (NCBJ)   ()
11:20 --- Przerwa ---
11:40 Klasyfikacja zdań za pomocą douczonego wcześniej modelu - Pawel Przewlocki (NCBJ)   ()
PM
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×