Warsztaty z transfer learningu w NLP (EuroCC)

Europe/Warsaw
https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/eurocc

https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/eurocc

Paweł Przewłocki
Description

Serdecznie zapraszam na warsztaty z wykorzystania modeli typu BERT i biblioteki Huggingface do przetwarzania języka naturalnego. Na warsztatach pokażę Wam jak w łatwy sposób wykorzystywać gotowe modele oraz douczać je na swoich zbiorach danych. Nauczymy się:

  • Korzystać z modeli biblioteki Huggingface
  • Przygotowywać zbiory danych (korpusy tekstów) do uczenia
  • Douczać modele w celu m.in. klasyfikacji tekstów
  • Interpretować wyniki.

Warsztaty będą odbywać się po polsku i większość przykładów dotyczyć będzie tekstów w języku polskim.

Wymagania wstępne

  • Dobra znajomość pythona (wersja 3) i Jupytera (notatników pythonowych)
  • Ogólne pojęcie o algorytmach sztucznej inteligencji i znajomość metod uczenia maszynowego
  • Konto na Googlu, żeby korzystać z Google Collab https://colab.research.google.com

Lokalizacja

Zdalnie: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/eurocc